Nova llei dels emprenedors

Llei d'emprenedorsEl Congrés ha donat la llum verda definitiva a la tan esperada Llei d'Emprenedors . Finalment, i després de més d'any i mig de retard, ens trobem amb una nova llei contenidor . És a dir, una llei amb moltes mesures , inconnexes i d'escàs abast . No és que les mesures no siguin positives , però són d’escassa entitat per aconseguir l'objectiu de sortir de la crisi .

Analitzem les mesures més significatives :

Quotes d'autònoms reduïdes : els emprenedors que es donin d'alta a partir d'ara tindran una tarifa plana, que bonifica en un 80% la quota mínima d'autònoms en els primers sis mesos d'activitat, en un 50% en els següents sis, i un 30% els sis posteriors . Aquesta mesura ja existia per a joves emprenedors .

A la pràctica això suposa pagar uns 75 € (no els 50 anunciats) durant els sis primers mesos d'activitat, 146 € euros els sis següents, i 170 € en els sis últims.

Menció a part, aquesta reducció no és aplicable a autònoms societaris ni als que ja estan donats d'alta anteriorment .

Societats amb 1 € de capital: es suprimeix el requisit de capital mínim per crear una societat . En comptes de fer-ho de forma general, la llei crea una nova figura de la Societat Limitada de Formació Successiva que a la pràctica no fa afegir més que confusió a l'enorme nombre de tipus de societats que tenim actualment .

Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL): Es crea aquesta nova figura per protegir el patrimoni personal de l'emprenedor davant les possibles deutes que pogués generar la seva activitat empresarial. Queda fora de perill l'habitatge habitual del ERL per possibles reclamacions de creditors, per deutes generats a l'activitat empresarial o professional, amb l'excepció dels casos de frau o negligència greu. A la pràctica , el sistema té costos (obligacions registrals) i pot entorpir l'accés a crèdit .

Tipus del 15% per a les pimes: que reinverteixin els seus beneficis. S'estableix una nova deducció del 10% en la quota de l' Impost de Societats per als beneficis de les petites i mitjanes empreses que, en lloc de repartir-se entre els accionistes o els propietaris, es reinverteixin en nous actius per impulsar el negoci. Bona mesura, per a "premiar" les empreses que reinverteixen . No obstant això veurem com caldrà acreditar-ho davant la Inspecció d'Hisenda .

Criteri del IVA de caixa: Portem molt temps esperant aquest règim especial per a autònoms i pimes, de caràcter voluntari, que permetrà evitar el ingrés del IVA fins al moment de cobrament de la factura. Segons el Govern, 2,3 milions de pimes i autònoms es podran beneficiar d'aquest règim . Caldrà estar atents a les condicions ja que es tracta d'un sistema tècnicament complex i això vol dir multa davant el menor error .

Incentius fiscals a finançadors de projectes emprenedors: Els inversors particulars que financen projectes empresarials nous o de recent creació (business angels) podran deduir un 20 % de la quantitat desemborsada a la quota estatal de l'IRPF i tindran exempció total sobre els beneficis que obtinguin sempre que es materialitzin en un termini màxim de dotze anys i que es reinverteixin en una altra societat .

És una mesura interessant , però molt curta , ja que el capítol de "business angels " mereixeria molt més suport legal i financer, i no una simple deducció .

Altres mesures: ja hem dit que es tracta d'una llei contenidor on a falta de mesures de gran envergadura , sumen múltiples petites iniciatives . Algunes d'elles són .

• Fomentar la cultura de l' emprenedoria : a través de col·legis i miniempreses d'estudiants

• Agilitzar la creació d'empreses i reducció de les càrregues administratives , porten dient-ho anys, però a la pràctica no és mai així . Cada estament de funcionaris ha de fotre-hi cullerada a alguna cosa per Déu.

• Segona oportunitat per emprenedors mitjançant una modificació tècnica de la llei concursal, en comptes de modificar tota la filosofia d'aquesta llei . Perquè, a veure, liquidar projectes fallits amb acords extrajudicials, no farà que l'emprenedor pugui tornar a emprendre .

• Incentius fiscals a la R + D, quan els actuals ja són kafkians.

• Facilitats per optar a contractes públics.

• Ajuts a la internacionalització.

• Atraure inversions i talent a Espanya , sense altra idea que "vendre permisos de residència”.

 

En definitiva, una llei on res molesta però que no és més que uns analgèsics i una mica de vitamines per tallar un càncer econòmic .

publicado el