Què és el Coaching?/¿Qué es el Coaching?

En els darrers temps s’ha parlat molt d’un mètode per ajudar a resoldre els problemes tan a nivell personal com a nivell d’empresa: el coaching. Però saps realment el que és?

Segons la Coach Executiu Montse Bayà, “el coaching és una metodologia en la que, mitjançant preguntes, el coach ajuda al coachee a trobar els seus propis recursos per afrontar i assolir els seus reptes.”

El coaching es separa de la consultoria clàssica, ja que aquesta última analitza els problemes i proposa solucions. Per contra, el coach ens acompanya en un procés en el que cadascú de nosaltres troba i aplica les seves solucions. Tal com ens diu la Montse: “el procés de coaching ajuda a prendre consciència de com el client actua i reacciona en la situació que vol resoldre. Quan hom és conscient d’això, si vol canviar la situació, actuarà de forma diferent i, per tant, els resultats que obtindrà seran diferents.”

En uns moments com els actuals, on els problemes no admeten dilacions, el coaching es mostra como una eina molt eficaç per resoldre’ls.

Per a més informació pots clicar aquí per veure la presentació que ens ha deixat Montse Bayà o contacta amb ella a mbaya71@gmail.com

Montse Baya

En los últimos tiempos se ha hablado mucho de un método para ayudar a resolver los problemas tanto a nivel personal como a nivel de empresa: el coaching. ¿Pero sabes realmente lo que es?

Según la Coach Ejecutivo Montse Bayà, "el coaching es una metodología en la que, mediante preguntas, el coach ayuda al coachee a encontrar sus propios recursos para afrontar y alcanzar sus retos."

El coaching se separa de la consultoría clásica, ya que esta última analiza los problemas y propone soluciones. Por el contrario, el coach nos acompaña en un proceso en el que cada uno de nosotros encuentra y aplica sus soluciones. Tal como nos dice Montse: "el proceso de coaching ayuda a tomar conciencia de cómo el cliente actúa y reacciona en la situación que quiere resolver. Cuando uno es consciente de ello, si quiere cambiar la situación, actuará de forma diferente y, por tanto, los resultados que obtendrá serán diferentes. "

En unos momentos como los actuales, donde los problemas no admiten dilaciones, el coaching se muestra como una herramienta muy eficaz para resolverlos.

Para más información puedes clicar aquí para ver la presentación que nos ha dejado Montse Bayà o contacta con ella a mbaya71@gmail.com

publicado el